تیم اکسس باز بر آن شد با توجه نیاز کارخانجات و تولید کنندگان محصولات در صنایع پلاستیک در زمینه تولیدات محصولات بادی و تزریقی نرم افزار جامع ای تحریر و ارائه نمایید