اختلاف بین دو ساعت در اکسس

قیمت اصلی تومان100.000 بود.قیمت فعلی تومان80.000 است.