ارتباط بین ساب فرم ها اکسس

تومان15.000

محصول از یک فرم که داخل آن دو ساب فرم وجود دارد استفاده شده
با کلیک کردن بر روی هریک از تکست های ساب فرم اول بصورت خود کار زیر مجموعه های تکست باکس در ساب فرم دوم فیلتر شده و نمایش داده می شود